Rullande integritetsfälla

4 jun

Europeiska kommissionen vill utrusta nya bilar med ett system som automatiskt skickar ett nödlarm till 112 vid allvarliga olyckor. Ecall, som systemet heter, har varit på tal under tio års tid och ser nu ut att bli obligatoriskt från hösten 2017.

Att snabba upp räddningsinsatsen är självklart aldrig fel. Många liv kan räddas på vägarna. Fast det saknas knappast invändningar. Illa reglerat och fel använt kan detta nödlarmsystem göra din nästa bil till en rullande integritetsfälla. Snart kan du läsa mer om för och emot i den artikel som jag just skrivit till kommande nummer av Datainspektionens tidning Integritet i fokus.