Ny teknik möter gammal lag

13 jun

En dator med internetuppkoppling är ingen tv-mottagare. Samtidigt bedöms Iphonetelefoner vara särskilt ägnade för privatkopiering. Två högintressanta och delvis motsägande domar, båda med bäring på hur användare av tekniska produkter ska betala för innehåll, har just landat på mitt skrivbord.

Trots att Radiotjänst hävdat att så är fallet anser Högsta förvaltningsdomstolen att datorer med internettillgång inte är ”avsedda” att ta emot utsändning av tv-program. Alltså måste inte innehavaren betala tv-avgift för dem – trots möjligheten att se på webb-tv.

Samtidigt har Södertörns tingsrätt dömt i en tvist mellan Telia och Copyswede som på uppdrag av upphovsmän driver in privat­kopieringsersättning. Telia ansåg att Iphone är en telefon och inte en musikspelare.

Rätten har dock kommit till slutsatsen att Iphones är ”särskilt ägnade” för privatkopiering och går därmed på Copyswedes linje. Till grund för domen ligger bland annat marknadsundersökningar av hur smartphones faktiskt används. Tidigare har Sony Mobile fått en liknande dom mot sig.

Skillnaden mellan domarna är att tingsrättens dom kan överklagas. Och överklagad kommer den säkert att bli. Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans, så den domen står sig.