Vänder uppåt igen för bitcoin

26 jan

Att förstå sig på valutarörelser är en smärre vetenskap och det gäller bitcoin i synnerhet. Efter att ha dykt rejält i början av året har växelkursen stärkts under de senaste dagarna. Just nu kostar en bitcoin cirka 2 400 kronor.

Hur förklaras då detta? Ja, troligen är det goda nyheter runt företaget Coinbase som satt press uppåt på kursen. Coinbase vill, i samarbete med amerikanska och internationella myndigheter, skapa en reglerad valutabörs. Det faktum att företaget dessutom lockat en rad kända investerare ger bilden av att den ”traditionella pengabranschen” blir allt mindre bitcoinskeptisk.

Små steg på väg mot acceptans, alltså. Fast, som jag alltid sagt… Bitcoin är knappast valutan för den med svaga nerver.