Många nej till digitalradio

14 apr

Jag är långt från ensam om att tveka över det förnuftiga i att släcka ett fungerande FM-nät för att istället satsa på ett nytt digitalt marknät. Av remissvaren på statens digitalradioutredning är många negativa. Mycket negativa.

Trots att ljudkvaliteten har setts som ett plus hävdar Ljudtekniska sällskapet risk för försämrat ljud. BIL Sweden oroas över att trafiksäkerheten minskar när förare struntar i att köpa nya radiomottagare och därmed går miste om trafikinformation. Kungliga tekniska högskolan underkänner utredningens beräknade energibesparingar.

Riksrevisionen levererar den hårdaste kritiken. Det slås fast att radiobranschen har fått definiera problembilden och att analysen brister kring vad medborgarna behöver och efterfrågar när det gäller framtidens radiolyssnande.

Kort sagt är egentligen bara de aktörer som har något att vinna för egen del positiva till en DAB-övergång. Konsumentintressena är svala – och det ska bli intressant om regeringen verkligen vågar köra över alla dessa åsikter.