Köpfest i offentlig sektor

29 maj

Ungefär hälften av min arbetstid ägnas åt skriverier om offentlig upphandling. Det saknas inte åsikter kring upphandling. Tyvärr dominerar de kritiska rösterna.

Oväntat många känner till Stockholmslandstingets överprissatta strumpor och andra illa utförda upphandlingar. Fler än en företagare har drabbats av upphandlingar som kraftigt dragit ut på tiden sedan någon konkurrent överklagat till förvaltningsrätten.

Själv ser jag många fördelar med upphandling. Det offentliga får varor och tjänster som inte produceras i egen regi. Konkurrens hjälper till att ge mer värde för skattepengarna.

Klart är att upphandling är vanligare än många tror. Idag skriver jag om en färsk kartläggning från marknadsanalysföretaget Doublecheck som ger vid handen att 19 procent av bruttonationalprodukten upphandlas.

Stat, kommuner, landsting och regioner köpte i fjol varor och tjänster för smått ogreppbara 822 miljarder kronor. Det är mer än någonsin tidigare.

Publicerat 2017-05-29