Solen släcker radioapparaten

11 maj

Vi som gillar att lyssna på fjärran radiostationer får hitta på nåt annat att syssla med under helgen. En mycket kraftig solstorm drog in i fredags. Störningen innebär att många radiosignaler försvagas och den märks också i form av norrsken här i södra Sverige och även nere i Europa.

Det handlar om solutbrott av typen ”Coronal Mass Ejection”, alltså explosioner av plasma och magnetiska fält från solens korona. Space Weather Prediction Center (SWPC) vid den amerikanska vädermyndigheten NOAA bedömer styrkan vara av nivå G5, vilket senast inträffade i oktober år 2003.

Enligt myndigheten finns det uppenbar risk för störningar i radio- och satellitkommunikation. Även elnät kan drabbas, något som skedde år 2003.  Svenska kraftnät har haft höjd beredskap. Under natten till lördagen minskades kapaciteten i överföringen mellan elområden som en åtgärd.

Solaktiviteten har en cykel på elva år. I december 2019 gick solen in solfläckscykel 25. Den förväntas nå sin topp i mitten av år 2025.

Publicerat 2024-05-11