Bättre med fristående råd

14 nov

I och med att offentlig upphandling är så pass komplicerat spelar det stöd och erfarenhetsutbyte som erbjuds till framför allt kommuner en stor roll. Kunskap ökar chansen för att det ska bli rätt från början och på det tjänar alla.

Sedan någon månad tillbaka är stödets framtida organisatoriska hemvist den stora snackisen bland upphandlare. Jag har skrivit om saken flera gånger och senast idag i Upphandling24. Trots att att två statliga utredningar förespråkar en fristående myndighet för denna uppgift, som för närvarande delas på flera händer, lyssnar inte regeringen.

Mot upphandlares, utredares och leverantörers åsikter har det bestämts att Konkurrensverket ska ta över från halvårsskiftet nästa år. Även om Konkurrensverket är välskött sällar jag mig till dem som tvekar över det smarta i att placera rådgivningen hos övervakande myndighet. Ajöss med innovativa upphandlingar och drivande miljökrav?