80/20 i Hässleholm

14 nov

Under alla de år som jag bevakat området offentlig har småföretagens klagomål varit ungefär de samma. Det är krångligt att lämna anbud, kommunerna kräver alltför stor sortimentsbredd samtidigt som volymerna inte sällan är stora för små leverantörer.

På detta dilemma har Hässleholms kommun hittat en intressant lösning. Kommunen, som samordnar livsmedelsupphandlingen även för Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge, tar med sin 80/20-modell hänsyn till de små leverantörerna. Efter en trevlig förmiddag med Birgitta Petersson och Rikard Muth vid upphandlingsenheten i Hässleholms kommun är jag nu redo att skriva om den innovativa modellen. Reportaget kommer att kunna läsas i Upphandling24.