Jag är en antennkramare

23 mar

Ska det analoga FM-nätet släckas till förmån för digitala DAB-sändningar? Själv är jag riktigt, riktigt tveksam. Frågan som sådan är i alla fall het just nu. Idag vill kulturdepartementet ha in de sista remissvaren på den statliga utredning som föreslår en avveckling senast år 2024.

Varför jag tvivlar? FM är en världsstandard och DAB-sändningar gör dagens FM-mottagare obrukbara. Räkna efter hur många sådana du har. Glöm inte den bilen, i mobilen och i sommarstugan… Sammantaget handlar det om åtskilliga miljoner apparater till skrot.

Enligt utredningen löser DAB trängseln i etern. Den frekvensbristen finns bara finns i delar av landet, i storstäderna. Där är ju Internet väl utbyggt och skulle kunna vara ett distributionsalternativ – något som utredningen funderat alltför lite på.

Och så det här med energibesparingarna. Ja, DAB kräver inte lika hög sändningseffekt som FM-sändningar. Å andra sidan måste sändarna av räckviddsskäl stå tätare för att vi inte ska gå miste om dagens goda yttäckning. Alla konvertrar som behövs under en övergångsperiod drar också el.