Wifi för alla

19 mar

Det finns en plan inom EU. År 2020, gärna tidigare, ska det finnas fritt wifi på så många offentliga platser som möjligt runt om i medlemsländerna. EU-kommissionen satsar mer än en miljard kronor på detta initiativ som kallas WiFi4EU.

Kommuner kan ansöka om pengar ur potten för att förbättra täckningen på torg och i parker samt offentliga byggnader såsom bibliotek, vårdinrättningar och museer. EU-bidraget är avsett att täcka hårdvara plus installation. Abonnemang för kommunerna bekosta.

Undrar vad telebolagen tycker om detta?

Publicerat 2018-03-19