Radio Nord återuppstår

16 aug

Tillräckligt gammal för att minnas Radio Nord? Om inte så kan jag fylla i med att stationen, som sände från fartyget Bon Jour, var landets första reklamradio. Under de 16 månader som Radio Nord fick sända blev stationen mycket populär och banade väg för musik i radio.

Ett antal av mina radiokamrater låter Radio Nord återuppstå på lördag den 23 augusti. Radio Nord Revival sänder från radiodagen på Vaxholms kastell och det blir möjligt att lyssna både på mellanvåg (som användes av den ursprungliga stationen) och kortvåg.

Post- och telestyrelsen har licensierat 2,5 kW på mellanvågens 1512 kHz från Vallentuna. Från Sala kommer programmen att sändas på 3915 kHz (5 kW) samt 5810, 6065 och 9295 kHz (10 kW). Ytterligare en sändare, betydligt svagare, kommer att finnas på kastellet. PTS har meddelat licens för 5770 och 6220 kHz med maximalt 0,5 kW. Exakta sändningstiderna är för närvarande oklara, men radiodagen arrangeras mellan 10:00 och 17:00.