Systemskifte inom kort

26 jul

Snart är det den 29 juli! Om du undrar vad det är för speciellt med detta datum säger jag bara: Windows 10. Det är en stor lansering av inte färre än 111 språkversioner och den sker samtidigt i 190 länder.

För många av oss, kanske de flesta, bjuder Microsoft på uppdateringen till denna nya systemversion. Den som har Windows 7 eller 8/8.1 byter kostnadsfritt till ”tian” under det kommande året. Uppgraderingen är en full version, alltså ingen provversion och det poängteras den som utnyttjar uppgraderingserbjudandet inte behöver betala för Windows 10 i ett senare skede.

Onekligen ett schangtilt erbjudande. Självklart ställer sig många frågande till varför Microsoft bjuder på uppdateringen. Sannolikt för att påskynda generationsskiftet. Samtidigt är Windows 10 inte gratis för alla, företag betalar exempelvis.

Tyvärr innebär det här med uppdatering svårigheter för oss som helst vill börja från början genom att göra en ”ren” installation istället för att utgå från ett befintligt system. Det går, men innebär först uppdatering och sedan gäller det att blåsa datorn för att göra en ominstallation med hjälp av installationsfilerna på usb-pinne eller cd-skiva.

Att vara tidigt ute med ett nytt operativsystem kan självklart innebära problem med gamla program och drivrutiner. Rävarna brukar vänta en tid med att ta klivet för att låta andra räta ut buggarna. För den som uppdaterat, men ångrar sig, är det möjligt att gå tillbaka till gamla systemversionen inom 30 dagar.

De vanligaste frågorna kring Windows 10 besvaras här. På Microsoft Community finns det svar fler undringar.