Archive | En dos nostalgi RSS feed for this section

Citatet som alla minns

23 aug

”Det finns ingen anledning till att någon skulle vilja ha en dator i hemmet.” Även om Ken Olsen hävdar att det citatet, som han år 1977 levererade vid the World Future Societys möte i Boston, är taget ur sitt sammanhang kommer det alltid att förknippas med honom.

Det är synd. Riktigt synd. Dessa ord skymmer nämligen Ken Olsens insats som en av datorindustrins största och viktigaste profiler. Visst underskattade denne svensknorskättling, som gick bort år 2011, kraften i PC-revolutionen.

Å andra sidan gjorde han mycket rätt. Digital Equipment gav oss minidatorerna. Själv har jag sköna minnen av såväl PDP som VAX. När företaget stod på toppen hade det närmare 130 000 anställda – bara IBM var större.